Viktige tidsfrister

Hva er de viktigste datoene å forholde seg til?