Aktiviteter &
turer

Hvilke turer kan du forvente å være med på?

Oppmøte er på Movann stasjon/p-plass i Nordmarka. Tidspunkt: kl 10:00.
Turen varer i cirka 9 timer, vi skal være på Sognsvann cirka kl 19:00 samme dag.

Læringsmål:
Dere skal øve dere på basisferdigheter som kart og kompass, patruljefellesskap, bålfyring, matlaging og sikkerhet på tur.

De skal også bli kjent med hverandre, med faget og de ressursene og utstyret som dere skal lære å mestre/ta i bruk.

Turen legges til Østmarka – øst for Oslo (Lørenskog).
Oppmøte er på Movann stasjon/p-plass i Nordmarka. Tidspunkt: kl 10:00.
Turen varer i cirka 9 timer, vi skal være på Sognsvann cirka kl 19:00 samme dag.

Mål for turen:
Vi ønsker å jobbe videre med kompetansen til eleven innen bekledning, kart og kompass, knuter, bål, matlaging, bruke redskaper (sag og øks), trygg og sporløs ferdsel.

Nye ferdigheter vi ønsker å jobbe med:
Kanopadling, overnatting, førstehjelp, matsanking (fiske?), baking på bål, lage leirsted

Oppmøte er i Skaperverkstedet i 5. etg på Vika VGS kl 08:00.

I løpet av denne fagdagen skal du lage et produkt som du har tenkt å ta i bruk på neste tur.

Kriteriene er nokså åpne. De er…
• Produktet skal bli ferdig i løpet av dagen (senest innen neste tur – Vintertur i Nordmarka).
• Produktet skal være laget av deg selv (evt. Sammen med partner om det er veldig omfattende).
• Produktet bør være av en praktisk art (noe du kan bruke aktivt), og enkelt å anvende.
• Produktet bør ha høy standard når det gjelder slitestyrke og holdbarhet.
• Du skal dokumentere prosessen underveis, ved å ta bilder og film.
Du skal levere en kort video hvor du presenterer produktet og viser det i en reell brukssituasjon (på tur).

Turen legges til Nordmarka i Oslo.
Oppmøte er ved Sognsvann stasjon/p-plass i Nordmarka. Tidspunkt: kl 14:00.
Turen varer frem til kl: 15:00 søndag

Mål for turen:
Dere skal få innsikt i bruk av ski som fremkomstmiddel ifbm friluftsliv. Underveis blir det en rekke mindre aktiviteter. Dere skal hele turen jobbe sammen i patruljer og løse oppgaver sammen.

Programposter: Skigåing og skiteknikk, pakking av sekk for vintertur, regulering av temperatur, førstehjelp vinterstid, bygging av skjul i snø, orientering vinterstid, forberedelse til vinterfjellet