Det finnes mange verktøy du kan bruke for å gjøre videoer om til interaktive «quizer» eller oppgaver.
Vizia er et av disse, og kanskje det enkleste å bruke? Selv om det er flere nyttige elementer som Vizia ikke har,
så er det altså meget lett å bruke, og det gjør seg godt til integrering på nettsider. Sånn som her, for eksempel!

Det finnes mange verktøy du kan bruke for å gjøre videoer om til interaktive «quizer» eller oppgaver.
Edpuzzle er et av disse, og gir en lang rekke avanserte brukermuligheter for lærere som ønsker å ha god oversikt over elever,
klasser, oppgaver og innleveringer, i tillegg til alle de «basic» funksjonene.

Det finnes mange verktøy du kan bruke for å gjøre videoer om til interaktive «quizer» eller oppgaver.
Playposit er et av disse, og gir en lang rekke avanserte brukermuligheter for lærere som ønsker å ha god oversikt over elever,
klasser, oppgaver og innleveringer, i tillegg til alle de «basic» funksjonene.