Informasjon

Om faget

Friluftsliv har tradisjonelt vært en del av menneskers måte å leve på, og er en sentral del av den globale kulturen. Her i Norge har vi våre egne friluftsvaner. Friluftsliv er viktig for våre aktivitetsvaner og er for mange en vei til bedre helse og høyere livskvalitet.

Det å være ute i ulike naturmiljøer til forskjellige årstider kan bidra til kjennskap til naturen, og gi oss en forståelse av hvor viktig det er å ta vare på den. Opplæringen i programfaget friluftsliv skal bidra til kunnskap om bærekraftig utvikling og om hvordan en kan videreutvikle friluftslivet på en naturvennlig måte. Hva kan du forvente deg hvis du tar faget Friluftsliv valgfag ved Vika VGS?

Du kommer til å være mindre inne på skolen, og mye mer ute i skog, mark, fjell og på vann – til alle årstider. Du kommer til å bli kjent med nye venner, lære mer om deg selv og ditt forhold til naturen og menneskene rundt deg. Du kommer til å lære å klare deg selv – i all slags vær. Og du kommer til å få opplevelser for livet. Vi gleder oss til å dra på tur med deg!

Informasjon